In het journaal hoorde ik een vrouw van middelbare leeftijd enthousiast vertellen dat ze een huis gekocht heeft in Amsterdam met een overbieding van 130.000 euro. Dit bedrag was zo hoog omdat ze bang was dat ze het huis anders niet zou krijgen. Ze vertelde nadrukkelijk: ‘het voelt goed!’. Dit als uitleg van haar handelen.

Direct vraag ik mijzelf af: “Hoelang voelt dit goed? En waarom dan deze verklaring?” Zeker, mag mevrouw doen wat ze wil. Mij gaat het in dit voorbeeld over hoe emoties gedrag bepalen en goed praten. Je ziet al van ver aankomen dat dit niet goed gaat.

In loopbaan- en studiekeuzeland is het gebruik en inzetten van testen een heet hangijzer. Het lijkt alsof ieder de eigen stelling betrokken heeft.

“Ik ga in gesprek met mijn klant. Dit voelt goed!” en “Ik lever maatwerk want ik ga met de vraag van mijn klant mee.” Deze opmerkingen van loopbaanprofessionals hoor ik regelmatig als motivatie om geen testen in te zetten bij hun klant.

Mijn ervaring is dat als mensen zeggen dat ‘iets goed voelt’ je niets meer hoeft te doen. Het proces of de ontwikkeling valt daarmee stil. Voelen is wel degelijk belangrijk in het leven. Voordat iets ECHT goed voelt zijn er interne processen nodig om na te gaan of het werkelijk klopt wat je voelt. Of dat je jezelf belazerd, een loer draait of onzichtbaar maakt. Daarom noem ik het voorbeeld van die mevrouw die in het journaal vertelt over haar motivatie om een veel te hoge prijs te betalen.

De zin van testen.

Testen zijn nuttig bij het helder krijgen van het zelfbeeld van de klant. In een relatief korte tijd kan de klant een goed beeld krijgen van zijn sterke en zwakke kanten, talenten, drijfveren en Interesses. Het beeld dat ontstaat is reëel. Met deze gegevens en inzichten kan de klant verder met de ontdekking en onderzoek naar wat er echt past.

De testen zijn erop gericht om de klant waardevrij te helpen om daarmee het eerste haakje te vinden naar zelfbeeldverheldering en vervolgens een gerichter onderzoek te kunnen doen naar de studiekeuze.

Het resultaat voor de klant? In een korte tijd heeft de klant een helder beeld van zichzelf en krijgt daardoor de regie over de volgende stappen in het keuzeproces.

Testen-bespreken-certificeren.

Ik gebruik in mijn praktijk bij een klant drie verschillende testen. Tezamen vormen deze een goed beeld over de kwaliteiten van de klant. De interesse voor de studie wordt voor de klant duidelijk onderbouwd.

De vraag van de klant bepaalt welke testen ik inzet. Het inzetten van testen is een belangrijke tool in de fase oriëntatie van de 4 fasen studiekeuze strategie ®.

Het gebruik van testen is pas echt zinvol als deze juist geïnterpreteerd worden en daarna duidelijk uitgelegd worden aan de klant. Deze ‘warme overdracht’ van de informatie uit de test naar je klant is de essentie van het waardevrij helpen van de klant.

Dit interpreteren heb ik tijdens mijn opleiding AMA Studie- en beroepskeuze geleerd.

De meeste test-ontwikkelaars geven een eigen opleiding om de test ook juist te kunnen interpreteren. Om een test te kunnen bespreken moet je wel weten wat er gemeten wordt! Dat is ook de reden dat je gecertificeerd moet zijn om testen te kunnen toepassen. Het certificaat, het beeldmerk van de test, geeft de klant het vertrouwen en de garantie dat je voldoet aan eisen om te kunnen interpreteren en op grond daarvan kan adviseren. Ik heb deze certificaten.

Oriënteren is de eerste fase van de 4 fasen studiekeuze strategie ®. Naast de testen en testbespreking krijgt de jongere ook gerichte opdrachten om thuis uit te voeren. Deze opdrachten zijn afhankelijk van de uitkomst van de testen maar kenmerkend is dat ze praktisch en verrassend zijn. Daarna volgen de fasen verkennen, verdiepen en besluiten met opdrachten gebaseerd op de uitslag van de testen.

Certificering 4 fasen studiekeuze strategie ®.

 

Om gecertificeerd in de 4 fasen studiekeuze strategie ® te worden, volg je de Opleiding Studiekeuzeadvies voor Loopbaanprofessionals.

Je ontvangt het certificaat als je de Opleiding Studiekeuzeadviseur voor Loopbaanprofessionals in zijn geheel gevolgd hebt.

Voordelen certificaat:

  • Je mag de methode 4 fasen studiekeuze strategie ® toepassen in eigen praktijk.
  • Je kan en mag de testen toepassen.
  • Het logo en de naam 4 fasen studiekeuze strategie ® mag je gebruiken.
  • Je bent lid van het platform 4 fasen studiekeuze strategie ®.

Wil jij gecertifieerd worden voor de 4 fasen studiekeuze strategie ® zodat jij kan aantonen dat jij je klant duurzaam helpt?

Neem dan deel aan de twee daagse Opleiding Studiekeuze en verdien de certificaat 4 fasen studiekeuze strategie ®.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.